Αρχείο Τηλεθεάσεων:
Απρίλιος 2006

Περίοδος Μέτρησης: 03/04/06 - 09/04/06

#

ΣΕΙΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΜΛ

ΜΡΔ

1 07/04/06 13.5% 3.1%
2 07/04/06 12.4% 3.1%
3 04/04/06 12.9 % 2.9%
4 03/04/06 11.0 % 2.6%
5 03/04/06 10.0 % 2.3%
Εβδομάδα 24 έως 30 Απριλίου 2006
1 28/04/06 11.7 % 2.9%
 

<-- Eπιστροφή στο αρχείο τηλεθεάσεων