Αρχείο Τηλεθεάσεων:
Μάιος - Αύγουστος 2006

Περίοδος Μέτρησης: 06/05/06 - 12/05/06

#

ΣΕΙΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΜΛ

ΜΡΔ

1 12/05/06 13.6% 2.9%
2 12/05/06 11.5% 2.5%
3 10/05/06 9.1 % 1.9%
4 09/05/06 8.2 % 1.9%
5 09/05/06 8.2 % 1.7%

Περίοδος Μέτρησης: 13/05/06 - 19/05/06

#

ΣΕΙΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΜΛ

ΜΡΔ

1 17/05/06 12.4% 2.6%
2 16/05/06 11.2% 2.5%
3 16/05/06 10.1 % 2.1%
4 15/05/06 7.8 % 1.7%
5 16/05/06 8.0 % 1.6%
 

Περίοδος Μέτρησης: 20/05/06 - 26/05/06

#

ΣΕΙΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΜΛ

ΜΡΔ

1 24/05/06 11.9% 2.7%
2 25/05/06 10.8% 2.6%
Περίοδος Μέτρησης: 05/06/06 - 11/06/06

#

ΣΕΙΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΜΛ

ΜΡΔ

1 09/06/06 13.8% 3.1%
2 07/06/06 12.1% 2.9%

Περίοδος Μέτρησης: 12/06/06 - 18/06/06

#

ΣΕΙΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΜΛ

ΜΡΔ

1

13/06/06

11.9% 3.1%
2

14/06/06
ΜΕΓΑΛΟ
ΦΙΝΑΛΕ

12.9% 3.0%

Περίοδος Μέτρησης: 03/07/06 - 09/07/06

1

05/07/06

16.0% 3.2%

Περίοδος Μέτρησης: 21/08/06 - 27/08/06

1

24/08/06

18.5%

3.2%

<-- Eπιστροφή στο αρχείο τηλεθεάσεων